rok 2013


Nemšová - 16. a 17. decembra 2013

ZŠ sv. Michala pripravila v adventnom čase už IV. ročník podujatia "Vianočné tradície".
V kultúrnom programe vystúpili žiaci základne školy a veľmi milo prekvapili najmä deti materskej školy. K príjemnej atmosfére prispeli prezentovaním čipiek aj členky nášho klubu.

Album fotiek

Martin - 7. decembra 2013

Čipkárky z občianskeho združenia Pôvabnica Turca predstavili v sobotu knihu "Tajomstvá liptovskej čipky". Z nášho klubu sa zúčastnili Mária Fialová a Alžbeta Mrázová. Bolo to super. Kniha je krásna, podrobná. Prajeme jej úspešnú cestu do sveta.

Album fotiekValašské Meziříčí - 15. a 16. novembra 2013

Ani v tomto roku sme nechýbali na "valašskom krajkářskom a řemeslnom trhu". Bolo to už po 11-ty krát, čo sa SOU stavebné zaplnilo do posledného miesta remeselníkmi, ktorí prišli prezentovať svoje výrobky. Teší nás, že návštevníci naše čipky obdivovali a pochválili aj ich inštaláciu. Zo Slovenska prišli aj čipkárky Katarína Búranová zo Žiliny

a Terézia Vítková z Bratislavy.

Album fotiek"Dotyky krásy" 12. - 21. októbra

V kine Panorex v našom meste sme pripravili v poradí už 4. ročník výstavy. Ako hostia sa predstavili členky Klubu pletenej cipky z Brezovej pod Bradlom. Ich jedinečná biela jemná čipka zaujala azda každého návštevníka.

Album fotiekBobowa v Poľsku 3. - 6. októbra 2013

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili Miedzynarodoweho festiwalu koronki klockowej. Opäť príjemná atmosféra medzi zahraničnými čipkárkami, ktoré prišli z Anglicka, Čiech, Estónska, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Ruska a Španielska. Samozrejme nechýbali ani domáce "koronczarki" z Bobowej a Krakowa. Zo Slovenska tam boli aj čipkárky zo Soľnobanského čipkárskeho cechu.

Album fotiekVýšivkársky kurz Gatra - Dubnica nad Váhom

Na výstave v Dubnickom kaštieli sa môžete presvedčiť, že čipkárky nielen paličkujú,
ale aj vyšívajú. V mesiacoch apríl, máj a jún sa zúčastňovali na kurze dubnickej gatry, vyšívanej na rukávcoch. Od iných gatier sa odlišuje farebnosťou. Základným motívom je hviezda, nazývaná ruža. Touto technikou boli vyšívané tzv. "vírjezové" rukávce len v Dubnici nad Váhom, Lieskovci, vo Veľkom a Malom Kolačíne.

Album fotiekČipkované Slovensko - 31.8. a 1.9.2013

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave organizovalo aj tento rok "Dni majstrov ÚĽUV". Pretože Primaciálne námestie bolo vyhradené pre kováčov, čipkárky dostali priestor na Radničnom nádvorí. ÚĽUV pozvalo kluby zo Západného Slovenska - všetky bratislavské,
z Trnavy, Krakovian, Brezovej pod Bradlom a Novej Dubnice. Návštevníci, ktorých bolo naozaj veľa, mali čo obdivovať.

Album fotiekTradičné umelecké remeslá - 24. a 25. augusta

Na stretnutí ľudových remeselníkov v Žiline nechýbali ani členky nášho klubu. Počasie bolo príjemné, ale viac návštevníkov na Mariánskom námestí by privítal každý výrobca. Z čipkárok sa zúčastnili aj pani Búranová a Janíková z Klubu Grácia zo Žiliny a pani Podmanická z Prievidze.

Album fotiekPribylina - 4. augusta 2013

"Čipkárskej nedele" v Pribyline sa zúčastnili aj členky nášho klubu pani Alžbeta Mrázová
s vnučkou Teréziou. V kultúrnom programe vystúpila folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov.

Album fotiekMedzinárodný festival paličkovanej čipky Prešov
20. - 22. júna 2013

Podujatia, ktoré sa konalo v NKP Solivar sa zúčastnili aj členky nášho klubu. Zo Slovenska sa ďalej prezentovali čipkárky z Bratislavy, Košíc, Krakovian, Lackova a Modry. Zahraniční hostia prišli z Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Poľska, Ruska a čipkár z Maďarska. Členky Soľnobanského čipkárskeho cechu pripravili pre účastníkov festivalu hodnotné sprievodné výstavy. V PKO bola výstava bobowskej čipky z Poľska, v krajskom múzeu vystavovala Darina Lichnerová a päť členiek cechu. Návštevníci festivalu mohli vidieť aj súťažné zvončeky a vo svojej záhrade vystavovala Jana Frajkorová modernú priestorovú čipku z drôtu pod názvom"Kapurková".

Album fotiekVI. medzinárodné bienále čipky Sebourg - 8. a 9. júna 2013

Pani Alžbeta Mrázová s vnučkou Terkou boli pozvané na festival do Francúzska, aby ako čestní hostia prezentovali slovenskú čipku. Mali na to naozaj veľkú výstavnú plochu. A naviac tam ešte viedli kurz tradičnej slovenskej čipky. Súčasťou expozície bola súťažná výstava na tému lampy
a samozrejme tradičná francúzska čipka. Módna prehliadka sa na naše pomery netradične odohrávala v kostole.

Album fotiekTrenčianske Teplice "Krása čipky" 1. - 10. júna 2013

Ukončili sme 16. ročník našej tradičnej výstavy. Aj napriek nepriaznivému počasiu počas prvých dní si na návštevnosť nemôžeme sťažovať. Teší nás, že prišli čipkárky z viacerých klubov na Slovensku, ba aj z Českej republiky /Opočno pod Orlickými horami, Hlučín, Uherský Brod, Vsetín/. Naše čipky obdivovali nielen návštevníci z celého Slovenska, ale aj z Nemecka, Fínska, Anglicka i z ďalekej Kalifornie a New Yorku.

Album fotiek4. Medzinárodný festival čipky - Pag /Chorvátsko/

V dňoch 13. až 16. mája sa Anna Waldeckerová a Helena Drestová zúčastnili festivalu čipiek
v Pagu. Stretli sa s čipkárkami z Česka, Poľska, Rakúska, Slovinska a z Chorvátska /Lepoglava, Ozalj, Pag, Sikirevci a Split/. Obdivovali čipku paličkovanú, šitú, pletenú na krosienkach/ trška čipka/, ale aj na drevených doštičkách /sikirevački motivi/. V samotnom Pagu sa venujú náročnej šitej čipke. Je zhotovená z bielej nite, väčšinou je okrúhla alebo tvorí hviezdice. Menej sa stretávame s inými tvarmi, napr. kotva, kríž. Čipka zdobí aj ich kroje. Každý večer bol kultúrny program, v ktorom sa predstavili miestne hudobné a spevácke skupiny. Spoznali mnoho milých ľudí a našli nových priateľov.

Album fotiekSaleziáni Dona Bosca - 3. mája

Od 1. do 4. mája sa na Miletičovej ulici v Bratislave uskutočnilo európske školenie mladých lídrov. Na záverečné posedenie sme boli pozvané paličkovať. Svoje zručnosti predviedol aj rezbár od Trnavy. Podujatie vyplnil zaujímavý kultúrny program.

Album fotiekDrahovce - 30. apríla

Pri príležitosti stavania mája bola v Spoločenskom dome v Drahovciach výstava krojov a my sme boli pozvané, aby sme predviedli paličkovanie, pretože na ich kroji je paličkovaná čipka. Členovia ich občianskeho združenia Naše rodné Slovensko si zaslúžia obdiv, lebo zachraňujú ľudové skvosty.

Album fotiekŠpanielsko - Camariňas 27.-31.3.2013

Počas veľkonočných sviatkov sa Alžbeta Mrázová a Terezka Mrázová zúčastnili na najstaršom festivale paličkovanej čipky v Európe "XXIII MOSTRA do Encaixe de Camariňas" na brehu Atlantického oceána. Pozrite ako reprezentovali našu vlasť. Ďalej sa zúčastnili krajiny Anglicko, Bulharsko, Čechy, Estónsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko. Zo Španielska z Barcelony čipkárky Arenys de Mar,
La Coruá a domáci.

Album fotiekKultúrna beseda - 21. marca

V rámci projektu Comenius Regio partnerstvá - „Together better-peer learning REGIO Miedzna /Poľsko/ & Nová Dubnica”, zorganizovalo mesto aktivitu „Ukážky ľudových remesiel“, ktorej sme sa s radosťou zúčastnili. Predvádzali sme paličkovanú čipku. Najskôr prišli školáci zo súkromnej základnej školy a niektorí boli veru veľmi šikovní. Potom prichádzali škôlkári, ktorí obdivovali hlavne pomôcky na paličkovanie. Zase ďalšia vydarená akcia.

Album fotiekTradície a zvyky v našom regióne - súkromná základná škola

V stredu 20. marca nás žiaci 4. triedy "hopkáči" pozvali na besedu o tradíciách a zvykoch. Odpovedali sme im na zvedavé otázky, ktoré mali starostlivo pripravené.
Z nášho rozprávania ich najviac zaujali detské hry, kroje a ochutnávka tradičného jedla "Kokavové halušky", ktoré sa podávali najčastejšie na raňajky. Pobavili sa na zbojstvách, na ktoré si s láskou spomíname dodnes. Deti boli veľmi milé a pozorné.

Album fotiekVeľkonočný veľtrh - Nová Dubnica

V nedeľu 17. marca bolo v kine Panorex veselo. Jeho priestory zaplnili rôzni remeselníci, školy, CVČ s výrobkami k Veľkej noci. Návštevníci si mohli veľkonočné ozdoby zakúpiť
a vyskúšať aj ich výrobu. Bolo to krásne popoludnie.

Album fotiek

Český Těšín - 6. 3. 2013

Zorganizovali sme pekný výlet za čipkou. Naše priateľky z Moravy Marie Kseničová
a Danuše Tuhovčáková vystavovali v múzeu. Krásu obrusov so slovenskou špaňodolinskou čipkou umocnila umelecká keramika.

Album fotiek

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - 1. marca

Určite mi dáte za pravdu všetci, čo ste videli diela pani Soni Bezúchovej, že ide o jedinečnú krásu. Vytvára moderné paličkované obrazy, ktoré vychádzajú z tradičných slovenských vzorov. Autorka ponúka dnešnému modernému svetu uplatnenie tradičného remesla. Jemnosť a vyváženosť prác vyniká aj v modernom interiéri. Ďakujeme za skvelý zážitok.

Album fotiek

Praha - 9. februára 2013

Pri príležitosti vydania CD "Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezku a Uh.Slovensku" poriadal Vzdelávací spolek uměleckých řemesel v Prahe seminár. Zúčastnila sa ho aj bývalá vedúca nášho klubu pani Alžbeta Mrázová. V prvej časti pani Iva Prošková pútavo rozprávala o uvedenej publikácii. Potom nasledovala prednáška pani Zdeny Kindlovej o vývoji čipky.

Album fotiekKlubové stretnutie - 14. januára

Spolu s centrom voľného času sme sa presťahovali do nových priestorov vynovenej bývalej
1. ZŠ, kde sa teraz nachádza ZUŠ. Veríme, že aj v nových priestoroch sa nám bude v našej práci dariť.

Album fotiek

Novoročné stretnutie - 11. januára

Stalo sa už tradíciou, že na začiatku roka sa členky nášho klubu stretávajú na posedení a v príjemnej atmosfére si vymieňajú skúsenosti. Tento rok to bolo v kultúrnej besede a rozhovory nemali konca. Pozvanie prijali aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec, jeho zástupca Ing. Marián Medera a vedúca oddelenia kultúry a športu Mgr. Martina Kacinová.

Album fotiek