Rok 2007Tvorivé dielne v Novej Dubnici sa konali 16. decembra 2007 v kine Panorex. Pripravovali a prezentovali sme ozdoby na Vianoce a aj výzdobu vianočného stromčeka. Za náš klub sa zúčastnili Anna Waldeckerová, Mária Jašicová,
Alžbeta Mikulová a Alžbeta Mrázová.
   • Koncom novembra sa vo Valašskom Meziříčí konal 5. valašký krajkářsky 
    a řemeselný trh. 
  • Čipkárske práce tam prezentovali Alžbeta Mrázová, Anna Zajacová, Mária
    Jašicová a Anna Waldeckerová.
 


Vzdelávací spolek uměleckých řemesel poriada v Prahe dvakrát do roka krajkářske trhy. My (Alžbeta Mrázová, Helena Drestová a Elena Prnová ) sme tam boli 9. a 10. novembra 2007 na jesenných trhoch.
Na septembrových oslavách 50. výročia vzniku nášho mesta sme nechýbali ani my.
Pani Alžbeta Mrázová so svojimi čipkárskymi prácami na podujatí „Dni majstrov
na hrade “ v Bratislave 
1. a 2. septembra 2007.
Naše dubnické čipkárky  Evka Ďurišová a Anka Podoláková na 14. ročníku dubnického folklórneho festivalu v auguste.
 Začiatkom augusta sme si prezreli jedinečnú výstavu o litpovskej čipke
v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.

Pohoda pri paličkovaní na chate v Hornej Porube koncom júla 2007.
7. júla 2007 sme navštívili dedinu Sucháň, kde sa konal 5. ročník festivalu „Čipka v Honte“. Pani Mrázová so svojimi vnučkami Terkou a Natalkou.
Medzi čipkárkami zo siedmich  krajín Európy na Medzinárodnom festivale paličkovanej čipky v Prešove v júni 2007 nechýbali ani členky nášho klubu.
Na návšteve v Makovického dome v Žiline 18.6.2007 – výstava pani Márie Hnidkovej.


  • V stredu 25. apríla k nám na naše pozvanie zavítala čipkárka pani Anna RENDEKOVÁ. Strávili sme  príjemné popoludnie rozhovorom o paličkovaní 
  • a pozorne sme počúvali jej rozprávanie o Španej Doline z čias jej mladosti.
Príjemným prekvapením bolo, keď pani Anička poskytla nepochybne vzácne vzory svojej mamičky - špaňodolinskej čipkárky pani Júlie Helcovej na ďalšie skúmanie
a spracovanie našej vedúcej pani Betke Mrázovej, ktorá ich určite oživí.