Čipkárska cesta

Unikátny projekt – jediný v Európe, možno aj na svete, pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Certifikát slovenského rekordu už má.

Nápad vznikol v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku spolu s čipkárkami z Liptovského Mikuláša. Pôvodný návrh bol na jedno alebo dvojdňovom stretnutí čipkárok z celého Slovenska vytvoriť v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline niečo veľké – dlhý pás čipky. Avšak na čipku treba primeraný čas a kľud. Preto pani Mária Hnidková z Klubu paličkovanej čipky Žilina prišla s nápadom, že ak sa má zhotoviť pás čipky nazvaný „Čipkárska cesta“, bolo by vhodné nechať putovať valec tak, aby v každom klube pridali k pásu svoj diel. Táto myšlienka sa ujala, vznikol veľký záujem a nadšenie zo strany čipkárok a po roku putovania čipkárskeho valca bolo potrebné pridať ďalšie tri.

Základnú schému navrhla Ing. Zuzana Bartanusová vedúca Klubu paličkovanej čipky Liptovský Mikuláš. Organizátorkami boli PhDr. Iveta Zuzkinová, riaditeľka a Anna Kolkusová - koordinátor projektu čipkárska cesta, pracovníčka Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku.
Základ tvoria štvorce, ktoré sú pospájané a po okrajoch ich lemujú viaceré druhy regionálnej čipky, ktorú si každý klub zvolil samostatne.


Niekoľko údajov o tomto veľkolepom diele

Začiatok:Čikársky deň v Pribyline 10. 8. 2008

Vyhodnotenie: Čipkársky deň v Pribyline 8. 8. 2010

Dĺžka: 51,02 m, 593 štvorcov o veľkosti strany 8,5 cm

Zúčastnilo sa : 32 klubov a 2 účastníci, 408 žien a 8 mužov, vek 11 až 85 rokov

Čipkárska cesta je uložená ako zbierkový predmet v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.

Toto jedinečné dielo vzniklo spojením štyroch samostatných častí – čipkárskych ciest navinutých na valcoch. So záujmom a nadšením ho vytvárali čipkárky po celom Slovensku. Čipkárska cesta bola rozdelená na štyri oblasti:

1. Západná

      Liptovský Mikuláš – Žilina - Nová Dubnica – Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá –       Brezová pod Bradlom - Krakovany

2. Južná

Trnava – Bratislava – Nitra – Vráble – Nové Zámky – Šoporňa

 3. Stredná

Martin – Rajec – Žiar nad Hronom – Kremnica – Zvolen – Banská Bystrica – Veľký Krtíš –
     Cerovo - Lackov - Sucháň

4. Východná

             Levoča – Prešov – Bardejov – Košice – RožňavaA tu je výsledok. Ukážky regionálnych úsekov sú v albume. Za všetky fotografie patrí úprimná vďaka fotografovi nášho klubu pánovi Ing. Jánovi Mrázovi, ktorý spracoval čipkársku cestu na DVD.


Album fotiek


Pozrite si atmosféru pri odovzdávaní čipkárskych valcov v niektorých klubochPutovný valec s čipkou odovzdali žilinské čipkárky 18. októbra 2008 klubu do Novej Dubnice.

  Album fotiek 


Takto k nám prišla čipkárska cesta

ČIPKÁRSKA CESTA

V noci ma kopla múza,
nuž to vám bola hrúza.
Nenechala ma veru spať,
musela som ja hore vstať.
Nešla som iba čipku tvoriť,
ale aj verše o nej smoliť.
pobrala som pero,papierček,
o čipke vznikol veršíček.
Pomedzi špendlíky cestička,
uvila ju z nitiek Anička
Od mesta k mestu putuje,
tak sa nám stále zväčšuje.
Cestička pomedzi špendlíčky,
navzájom posplieta čipôčky.

Album fotiek 

Rozlúčka s čipkárskou cestou


Od Tatier k Dunaju čipky sa spájajú,
z východu na západ cestu si hľadajú.
Paličky klopkajú, nitôčky sa krútia,
čipôčkam do kroku pieseň krásnu nôtia.
Klopkajte paličky, splietajte sa nite,
krásnymi čipkami srdcia potešíte.
Z východu na západ čipôčka putuje,
mestá a dediny navzájom spojuje.
Cestička, ktorá sa z čipôčiek buduje,
navzájom pospája dnešné i minulé...

Anna Waldeckerová

Na našej časti čipkárskej cesty sme aktívne pracovali od 18. októbra do 13. decembra 2008. 29 členiek klubu upaličkovalo 50 štvorcov, tak pás čipky dosiahol 4,40 m.
Rozlúčka s čipkárskou cestou bola za účasti milých hostí: Anna Kolkusová z Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, Mária Hnidková z KPČ Žilina, Rozália Ďurčatová z KPČ Priadky Bratislava, Lýdia Pekáriková z Rajca, primátor mesta Ing. Ján Šušaník a Jarmila Fabiánová z Trenčína, ktorá prevzala čipkársky valec. Album fotiek 
Boli sme (a nielen my) pritom, keď sa Čipkárska cesta lúčila s Trenčínom 

21. 2. 2009

 

  Album fotiek 

Čipkárska cesta opustila Nové Mesto nad Váhom

25. 4. 2009


  Album fotiek 


Putovný valec s čipkou preberajú v Starej Turej v dňa 13. 6. 2009

čipkárky z Brezovej pod Bradlom.

  Album fotiek 


 

24. 10. 2009 bola rozlúčka s čipkárskou cestou v Krakovanoch. 

Tu sa končí západná cesta.

  Album fotiek V Trvane sa začala južná čipkárska cesta. 5.12.2009 ju odovzdali čipkárkam do Bratislavy.


  Album fotiek Sledujeme odovzdávanie čipkárskej cesty

20.2.2010  ju v Pálffyho paláci odovzdávali tri bratislavské kluby: 

Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava 

Klub paličkovanej čipky Bratislava Rača 

Klub Okolok pri M klube KZP Bratislava Petržalka 

Cesta putuje do Nitry. 

  Album fotiek 10. apríla 2010 sa s čipkárskou cestou rozlúčila Nitra. Prevzali ju Vráble, potom Nové Zámky a nakoniec Šoporňa, kde sa skončila južná trasa čipkárskej cesty.


  Album fotiek Vedúca Klubu Minerva vo Vrábľoch odovzdala putovný valec čipkárkam do Nových Zámkov dňa 22. mája 2010.


  Album fotiek 
Ešte koncom roka 2009, keď končila svoju púť západná cesta, začali čipkárky z Martina pracovať na strednej čipkarskej ceste. 14. novembra 2009 odchádza putovný valec do Rajca.

  Album fotiek 

Čipkárska cesta s čičmanskými motívmi sa 20. februára 2010 rozlúčila s Rajcom a putuje do Žiaru nad Hronom a Kremnice.

  Album fotiek 


Architektúra v paličkovanej čipke

Na Stretnutí čipkárok Slovenska v Novej Dubnici dňa 20. októbra 2010, keď pani Anna Kolkusová z Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku priniesla Certifikát slovenského rekordu čipkárskej cesty, oboznámila čipkárky s návrhom paličkovať slovenské architektonické stavby. Mnohé čipkárky s tým veľmi nesúhlasili, avšak nakoniec prišiel do klubov nákres ako má obrázok s architektúrou vyzerať.

Projektu sa zúčastnilo len 30 čipkárok, pretože upaličkovanie takého exponátu aj s nákresom a históriou daného objektu zaberá
veľa času. No, ako sa daný zámer vydaril, posúďte. Odovzdanie obrázkov sa uskutočnilo dňa 7. augusta 2011 na „čipkárskej nedeli“
v Pribyline.


Náš klub sa do projektu zapojil 2 prácami. Vedúca klubu Anna Waldeckerová upaličkovala kostol sv. Jána Krstiteľa z obce Sedmerovec – Pominovec (prvý zľava hore)
a Helena Drestová zhotovila kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z obce Horná Poruba (druhý zľava hore).