Celoslovenské výstavy




Výber exponátov na výstavu sa uskutočnil 29. septembra 2007 pod odborným vedením PhDr. Juraja Zajonca, CSc., PhDr. Veroniky Géciovej a Emílie Samuhelovej. Čriepky z výberu exponátov nájdete TU.





Na vernisáži výstavy sme privítali aj primátora mesta Ing. Jána Šušaníka
s manželkou.


  Album fotiek 






Postrehy z náštev.

  Album fotiek 












Takto prebiehala vernisáž.

  Album fotiek 







Náštevníci a exopnáty.

  Album fotiek