Celoslovenské výstavy
Výber exponátov na výstavu sa uskutočnil 29. septembra 2007 pod odborným vedením PhDr. Juraja Zajonca, CSc., PhDr. Veroniky Géciovej a Emílie Samuhelovej. Čriepky z výberu exponátov nájdete TU.

Na vernisáži výstavy sme privítali aj primátora mesta Ing. Jána Šušaníka
s manželkou.


  Album fotiek 


Postrehy z náštev.

  Album fotiek 
Takto prebiehala vernisáž.

  Album fotiek Náštevníci a exopnáty.

  Album fotiek 

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain