Kontakty


Meno Telefónne číslo Emailová adresa
Mgr. Anna Waldeckerová vedúca klubu 0903 201 487 waldeckerova@gmail.com
Ing. Helena Drestová 0944 386 140 helenadrestova@gmail.com
Ľubica Pavlovičová 1fazulka@gmail.com
Ing. Elena Prnová elena.prnova@gmail.com