Rok 2008


 

6. valašského krajkářskeho a řemeselného trhu vo Valašskom Meziříčí v dňoch 21. a 22. novembra sme sa zúčastnili nielen ako vystavovatelia a predvádzači paličkovania, ale aj ako návštevníci, ktorí sa sem radi chodia inšpirovať.


Dotyky krásy 11. - 20. októbra 

 • 1. ročník
 • veríme, že sa nám podarilo založoť novú tradíciu prezentovania krásy paličkovanej čipky v našom regione.
 • Ako prví hostia, ktorí s nami vystavovali, boli členky Soľnobanského čipkárskeho cechu a PaedDr. Jana Frajkorová z Prešova.

Viac obrázkov nájdete TU.
 • Inšpirovať sa a upevniť paličkárske priateľstvá sme tentokrát zašli 
 • do Viedne 27. 9. 2008
 • Spoločne s paličkárkami z Trenčína a Trnavy sme si v priestoroch stálej expozície múzea úžitkového umenia MAK prezreli diela úžitkového umenia od stredoveku
 • po súčasnosť, architektonické projekty 20. a 21. storočia a príklady súčasného umenia. Neobišli sme ani architektonické skvosty Viedne.Stretnutie s francúzskymi čipkárkami.

 • Sa uskutočnilo v stredu 24. 9. 2008 v Bratislave v zariadení GAUDEAMUS 
 • na Mokrohájskej ulici na pozvanie PhDr. Marty Švarcbacherovej, ktorá tam vedie čipkársky krúžok.
 • Francúzske paličkárky mali záujem zoznámiť sa so slovenskou čipkou, preto sme
  im vo forme výstavky ukázali naše práce. Vymenili sme si skúsenosti 
 • z organizovania života paličkovania na Slovensku a vo Francúzku. Keďže 
 • vo Francúzku nemali svoju čipku, paličkujú belgickú. Prezreli sme si knihy, ktoré priniesli a oni si prezreli naše publikácie. Každé takéto stretnutia sú krásne, vždy
  si z nich veľa odnesieme.

„Dni majstrov na hrade“

 • ÚĽUV každoročne organizuje pri príležitosti „Dňa ústavy“ krásnu akciu 
 • na bratislavskom hrade. Pozýva svojich dodávateľov – majstrov ľudového umenia, aj iných remeselníkov z celého Slovenska. Tak sa na toto podujatie dostala aj naša členka - Alžbeta Mrázová. Keďže sa bratislavský hrad  rekonštruuje, podujatie sa konalo v hradnom parku. Návštevníkov aj obdivovateľov bolo veľa. Najmä 1. septembra, keď bol otvorený parlament, ktorý je neďaleko. Krásne sú stretnutia
  s ľuďmi, s majstrami ľudového umenia a aj s inými čipkárkami, ktoré prídu na hrad ako návštevníčky. 


 

Vamberk

Vystavovali a predvádzali sme naše čipkárske umenie na XI. Mezinárodním setkání krajkářek vo Vamberku koncom júna 2008.  

Myjava

 • Pri príležitosti 49. Medzinárodného folklórneho festivalu a 4. Festivalu európskej tradičnej kultúry v dňoch 19. - 22. júna sa uskutočnila v SNM - Múzeu SNR
  v Myjave výstava Paličkovaná čipka - práce čipkárok nášho klubu.
 • Počas vernisáže členky klubu predviedli aj ukážky paličkovania a oboznámili návštevníkov so slovenskou paličkovanou čipkou, ako aj s prácou nášho klubu.

Nemšová


Vidieť  naše práce mali  záujem aj v Nemšovej. Výstavu organizovala Jednota dôchodcov, Únia žien a Zväz zdravotne postihnutých.
Vernisáž sa konala 9. mája, vystúpili v nej deti z miestnych škôl a ĽŠU. 

 •                                                  Bratislava
Klub Priadky pri ÚĽUV sa predstavil 25. – 27. 4. svojimi prácami na výstave Pramienok krásy v Primaciálnom paláci. Zúčastnili sme sa otvorenia výstavy
a plným dúškom sme sa z prameňa napili. Súčasťou výstavy bol aj panel venovaný spomienke na pani Knopovú, ktorá nás zasvätila do tajov špaňodolinskej čipky
a v roku 2007 nás navždy opustila.                                        Seredská a šopornianska čipka

 • Na festivale v Prešove nám učarila čipka zo Serede a Šoporne. Chceli sme sa s ňou bližšie zoznámiť, a preto sme si pozvali do klubu paličkárky zo Serede.
 • Pani Anna Chlebovcová s pani Ľubov Hudákovou prišli v sobotu 5. apríla, aby nám ukázali viaceré upaličkované vzorky.
 • Bolo to pekné stretnutie. Záujem o tento druh čipky prejavilo 15 členiek klubu.
 • Najviac otázok mala Anka Florianová, ktorá už takúto čipku robila.
 • Pani Chlebovcovej patrí naša vďaka!

Od októbra 2007 prebieha v poradí už 12. kurz paličkovanej čipky pod vedením
A. Waldeckerovej, na ktorom sa zúčastňuje10 žien.
K dnešnému dňu zvládli jednotlivé techniky pásikovej čipky a začínajú sa venovať čipke mnohopárovej.
Prajeme im aj naďalej veľa chuti!Považská Bystrica

Považské osvetové stredisko pripravilo pre obyvateľov mesta a okolia výstavu nášho klubu pod názvom Nežná krása. Otvorenie výstavy bolo v utorok 11.3. 2008. Spolu s čipkami boli vystavené aj kraslice a medovníčky ako symboly Veľkej noci. Svoje čipky vystavovali aj účastníčky kurzu paličkovania v Považskej Bystrici.


Už sa stalo dobrou tradíciou, že sa v Novej Dubnici v období pred Veľkou nocou  konajú v Panorexe tvorivé dielne.  Inak to nebolo ani v tomto roku.V nedeľu 9.marca sa prezentoval aj náš klub. Naše členky vystavovali svoje farebné vajíčka a dečky, veselo paličkovali a rozdávali úsmevy.


Kurz pre priateľky z Moravy

Na krajkářských a řemeslných trhoch vo Valašskom Meziříčí obdivovali čipkárky
zo severnej Moravy naše špaňodolinské dečky. A preto v dňoch 13. - 15. februára prišli k nám, aby sa naučili čipku, ktorá sa paličkuje na forme bez predkreslenia.
Po počiatočných ťažkostiach veľmi skoro pochopili princíp práce na forme a s im vlastnou húževnatosťou sa pustili do práce.Našli sme v nich nielen obdivovateľky tejto čipky, ale aj dobré priateľky.


Novoročné stretnutie 2008