Rok 2011


Nemšová 13. decembra 2011

Na ZŠ sv. Michala zorganizovali Týždeň ľudových remesiel a adventných zvykov. Naše čipkárky predvádzali paličkovanie a návštevníkom ukázali čipky s vianočnou tématikou.
Valašské Meziřičí 25. - 26. 11. 2011

Aj tento rok sme prijali pozvanie už na
9. valašský krajkářsky a řemeslný trh.Reportáž STV

Na základe priaznivých ohlasov na našu výstavu "Dotyky krásy" prišla v pondelok 7. novembra dokumentovať prácu nášho klubu redaktorka STV. Záznam bol vysielaný 9. 11. v programe Slovensko DNES. 

  Album fotiek  
                                                            
Dotyky krásy 15. - 24. októbra 2011

Na 3. ročník výstavy sme si pozvali čipkárky z Klubu palićkovanej čipky zo Šoporne a pani Chlebovcovú zo Serede. Naše čipkárske exponáty boli nainśtalované podľa regiónov Slovenska. A rozhodli sme sa správne. 
Výstava mala úspech. 

  Album fotiek Poľsko

V poľskej Bobowej  sa uskutočnil v dňoch 5.-9. októbra 2011 už  XII. ročník podujatia Miedzynarodovy festiwal koronki klockowej. Slovensko zastupovali kluby z Novej Dubnice, Rožňavy a Prešova. Ďalšími účastníkmi boli paličkárky z Maďarska, Nemecka, Ruska, Chorvátska, Španielska, Francúzka a Belgicka. Čipkárky z Čiech pripravili módnu prehliadku.

Návšteva čipkáriek zo západnej Európy 

V dňoch 5. a 6. septembra 2011 k nám zavítali čipkárky z Nemecka, Holandska, Belgicka, Španielska a Fínska. 
Zájazd poriadala OIDFA /medzinárodná organizácia čipkáriek/, aby sa zoznámili
so slovenskou čipkou.  Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica  pre nich pripravil výstavu našich prác podľa regiónov, výstavu kníh o paličkovanej čipke a tiež prednášku o slovenskej čipke, ktorú pripravila vedúca klubu Anna Waldeckerová. 
Privítal ich aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec.

  Album fotiek 


Čipkované Slovensko 

Toto tradičné podujatie sa uskutočnilo 3. a 4. septembra 2011 na Primaciálnom námestí v Bratislave v rámci 21. ročníka festivalu „Dní majstrov ÚĽUVu. Zúčastnili sa kluby z celého Slovenska.

My sme nechýbali!


Pribylina 7. august 2011

I v toto horúce leto sa stretli paličkárky
z celého Slovenska v Pribyline. Boli tu slávnostne odovzdané a vystavené diela paličkovanej slovenskej starobylej architektúry. 
Náš klub prispel dvoma prácami /zľava/: kostolík sv. Jána Krstiteľa z Pominovca upaličkovala Anna Waldeckerová a kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z Hornej Poruby Helena Drestová. Každý zúčastnený klub dostal ďakovný list za účasť. Návštevníkov bolo neúrekom. Nemohli sme chýbať  ani my!


Prešov 2011

 Medzinárodný festival paličkovanej čipky
16. – 18. júna. 
Zavítali sme do Prešova, aby sme reprezentovali klub a mesto na tomto významnom podujatí v rodine čipkárok.
V kójach sa predstavili čipkárky z Francúzska, Nemecka, Poľska, Tibor Kovacz z Maďarska, priateľky z Českej Republiky a kluby a čipkárky zo Slovenska. Súčasťou festivalu boli aj výstavy:  Starožitnosti – výstava súťažných prác a výstava výrobkov Tibora Kovácza. Svojimi prácami nás zaujala Iva Vanžurová. Jej odevy a doplnky nemali chybu a závesy nás očarili svojou nádherou.  Mali sme možnosť obdivovať aj tvorbu Jany Frajkorovej, hlavne jej čipku z medeného drôtu. Počas módnych prehliadok nám spríjemnila chvíle mládež, ktorá nám predstavila využitie čipiek v odievaní. V Šarišskom osvetovom stredisku v Prešove sme obdivovali doterajšiu tvorbu Ľubice Tatranskej. Výstava bola uskutočnená pri príležitosti jej významného životného jubilea. Nevynechali sme ani možnosť uvidieť staré soľnobanské čipky vystavené v Krajskom múzeu v centre Prešova.


Tvorivé záujmy človeka

celoštátna súťažná výstava tradičnej umeleckej tvorivosti v Liptovskom múzeu v Ružomberku

19. 6. – 27. 7. 2011

Helenke Drestovej učarili čipky. Návštevníci našich výstav vždy obdivujú krásu obrusov, ktoré vytvorila. Venuje sa hlavne čipke zo Španej Doliny a z Hodruše. Banícke čipky zo starých foriem prekresľuje na počitači a potom ich s precíznosťou jej danou paličkuje. Ich jemná krása očarí každého, kto ich na výstavách uzrie. Jej kolekcia čipiek bola ocenená aj v Ružomberku.

Francúzsko

5. medzinárodné bienále čipky v Sebourgu 4. - 5. júna. Zúčastnili sa ho krajiny Poľsko, Belgicko,  Rusko, Španielsko, Škótsko, Francúzko. Slovensko reprezentovali naše paličkárky Betka a Terka Mrázové.
Krása čipky

14. ročník 26. 5. – 6. 6.2011 v Trenčianskych Tepliciach. Tradičné podujatie koncom jari zavŕšilo ďalší rok činnosti nášho klubu.


  Album fotiek Praha 13. - 14. mája 2011 

Vzdelávací spolek v Prahe organizoval Jarné krajkárske trhy s medzinárodnou účasťou. Pozvanie prijali Poľsko a Slovensko ako účastníci a Rakúsko a Španielsko ako diváci. 
Novoročné stretnutie

7. januára sme sa zišli v našom klube, aby sme spoločne privítali nový rok. Zároveň sme zhodnotili starý a vytýčili si úlohy pre tento rok.

Medzi nami sme privítali aj vzácnych hostí: primátora mesta Ing. Petra Marušinca, zástupcu primátora Ing. Mariana Mederu, vedúcu odboru kultúry Mgr. Martinu Kacinovú a riaditeľku CVČ Bc. Janku Beneovú. 

  Album fotiek