Rok 2009

Vianočné tvorivé dielne

Lucia nám vyčarovala krásny deň.Je skoré nedeľné popoludnie a v kine Panorex
sa začínajú schádzať rôzni tvorcovia, aby svojimi vianočnými výrobkami oslovili obyvateľov Novej Dubnice. Medzi nimi nemôžeme chýbať so svojimi prácami ani my. Záujemcovia si mohli vyskúšať aj svoju šikovnosť a podaktoré výrobky si zhotoviť aj sami. Využili to hlavne deti, ktoré s radosťou im samozrejmou, usilovne tvorili. Keď sa zotmelo prišli nás pozdraviť Lucie, povymetali všetky kúty, aby sa nám celý ďalší rok všetkým darilo.
Valašské Meziříčí

20. - 27. novembra 2009 sa konal
7. ročník podujatia Valašský krajkářsky a řemeslný trh. Náš klub sa prezentuje každý rok. Tento rok to sme mali dve výstavné miesta. Za klub sa zúčastnili Ľubka Pavlovičová, Helenka Drestová a Anka Waldeckerová. Betka Mrázová mala samostatné miesto. Na tieto trhy sa vždy tešíme, preto sem spolu s čipkárkami
z Trenčína zavítame aj ako návštevníci autobusového zájazdu. Stretávame sa s čipkárkami z Moravy, prišlo veľa ďalších zájazdov zo Slovenska. Usporiadatelia boli veľmi milí. Večer sa konalo posedenie pri kolečku salámy a poháriku vína. Hrala dobrá cimbalovka, ale krásne sú najmä rozhovory s čipkárkami.

Dotyky krásy 17. – 26. 10. 2009

druhý ročník výstavy prác dubnických čipkárok a hostí – Klub paličkovanej čipky Okolok a Jarmila Rybánska
z Bratislavy. Vernisáž prebiehala aj
za účasti dcéry architekta Jiřího Krohu, ktorý dal charakteristickú podobu Novej Dubnici. Pri otvorení výstavy bola vyhodnotená aj čipkárska súťaž Krohové ornamenty Album fotiek Poľsko

V dňoch 7. - 10. októbra 2009 sa konal X. medzinárodný festival v Bobowej. Zúčastnilo sa ho 12 štátov Európy (Nemecko, Francúzko, Slovensko, Maďarsko, Česko, Taliansko, Malta, Anglicko, Rusko, Belgicko, Poľsko, Rakúsko a Kanada). Slovensko reprezentovala aj Nová Dubnica zastúpená Betkou Mrázovou.


Čipkárska nedeľa v Pribyline - 9. august

Je to práve rok, čo sa „Čipkárska cesta“ unikátny projekt vybrala na svoju
púť po Slovensku. Aký bol, boli sme sa presvedčiť na stretnutí v Pribyline.
O tom, že bol úspešný, svedčí aj nedočkavosť ďalších čipkárok, ktoré budú
v nasledujúcom období na tejto „ceste“ pokračovať.
Teda o rok dovidenia!

Dni špaňodolinskej čipky

1. - 2. augusta 2009 sa v Španej Doline uskutočnilo podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej čipkárky Júlie Helcovej, aj ako poďakovanie všetkým čipkárkam. Pri tejto príležitosti a za účasti jej dcéry, Anny Rendekovej – Helcovej, bola do života uvedená kniha „Vzory Julky Helcovej 1“ a „Vzory Julky Helcovej 2“. Knihu jej vzorov pripravila čipkárka z Novej Dubnice - Alžbeta Mrázová a do života ju uviedla pani Alžbeta Jankovičová, najstaršia žijúca čipkárka v Španej Doline. Stretli sa tu čipkárky od Bratislavy po Košice.Výstava bola prehliadkou starých čipiek, čipiek žijúcich čipkárok z tejto dediny i čipiek čipkárok Klubu špaňodolinskej čipky v Banskej Bystrici, Klubu paličkovanej čipky z Novej Dubnice a z Košíc. Námestie ožilo čipkárkami, ktoré tu paličkovali ako voľakedy.


Prešov

V dňoch 25. - 27. júna 2009 sa konal v Prešove - Solivare v areáli Slovenského technického múzea Medzinárodný festival paličkovanej čipky. Zúčastnilo sa
20 vystavujúcich - z Ruska, Poľska Francúzka, Nemecka, Maďarska, Česka, kluby a jednotlivci zo Slovenska. Medzi nimi sme nechýbali ani my. Reprezentovali nás Betka a Terka Mrázové a Marienka Fialová. Náš klub sa tam prezentoval aj sprievodnou výstavou.   Album fotiek Vamberk

Je päť hodín ráno 26. júna. Pri aute je zložená kopa z tašiek, škatúľ, nástenka, baby... Natlačíme všetko do auta, nasadneme a odchádzame.
Pred nami je dlhá cesta do Vamberku, kde sa predstavíme čipkárkam z ČR ako aj návštevníkom výstavou, ktorú sme nazvali „ Inšpirácie minulosťou“. Prichádzame pred poludním a hneď sa púšťame do práce. Večer odchádzame unavení
na ubytovňu. Exponáty sú nainštaalované, už len niekde pridať špendlíky, dorovnať a upratať. Výstava sa môže začať. Prichádzajú prví návštevníci, vznikajú prvé ohlasy. Tri dni ubehnú ako voda. Výstava končí, odchádzame domov, plní zážitkov. Odnášame si veľa priaznivých ohlasov na našu výstavu, pochvál a pozdravov pre naše čipkárky.  Album fotiek 
12. ročník „Krása čipky“ 

Každoročne koncom mája organizujeme v Trenčianskych Tepliciach výstavu našich čipkárskych prác . 

  Album fotiek 
Kremnica

Návšteva Múzea mincí a medailí 18. 4. 2009 sa dá spojiť aj s paličkovanou čipkou. Neveríte? Ochotné pracovníčky múzea a kremnické paličkárky nás neobyčajne milo privítali v priestoroch bývalej lekárne. Mgr. Bohuslava Konušová nám s veľkou láskou porozprávala o histórii paličkovania v tomto regióne, o založení  Ústavu paličkovanej čipky v Kremnici, o výrobe čipiek v dielňach na okolí až po súčasnosť. Umožnili nám nahliadnuť do zbierky čipiek, ktoré múzeum vlastní. Ochotu si veľmi ceníme. Právom im patrí naša vďaka.


Myjava 1. apríl 2009

Je 1. apríl, no nie je to „prvý apríl“. Náš klub skutočne samostatne vystavuje
v Múzeu SNR. Vítajú nás pracovníci múzea. Posledná kontrola, či je všetko
v poriadku, vykladáme na stoly valce s načatými čipkami, prichádzajú prví návštevníci. S kultúrnym programom prišli deti z miestnej materskej školy, odzneli reči, zaspievali dievčatá z folklórneho súboru a už je tu tá dlho očakávaná chvíľa, kedy prestrihujeme pásku a výstava pod názvom Krása čipky je otvorená. Návštevníkom predvádzame, ako sa jednotlivé čipky paličkujú, odpovedáme na ich otázky, vypočujeme si pochvaly a prejavy uznania. Čas pokročil a my plný dojmov odchádzame domov .  Album fotiek 


Kino Panorex 22. marca 

Po dlhej zime nám konečne vykuklo slniečko. Popoludnie ako stvorené na to, aby sme vyšli do ulíc. Pri jarnej prechádzke nie je možné obísť kino Panorex. Niečo sa
vo vnútri deje. Privíta nás čulý ruch. Vidíme rôzne výrobky z prútia, dreva, textilu, papiera, maľované, či paličkované vajíčka a rôzne veľkonočné ozdoby. Niektoré techniky si môžete aj vyskúšať. Všade je príjemná nálada a pohoda, skutočne je na čo pozerať.
Vpravo krása jarnej čipky v Trenčianskych Tepliciach.Stará Turá

V sobotu 14. 3. 2009 sme boli navštíviť čipkárky v Starej Turej. V Dome kultúry Javorina mali práve vernisáž výstavy "Krása v paličkovaní". Obdivovali sme hlavne priestorové exponáty, zaujímavé bolo aranžovanie motýľov na konárikoch.
S čipkárkami sme si podebatoval o čipkách, ale prišla reč aj na výborné koláče
a výmenu receptov. Počasie bolo vynikajúce, svietilo slniečko, a tak sme prežili nádherný sobotný deň.
Paličkárske dielne v CVČ

V pondelok 2. 3. 2009 a v utorok 3. 3. 2009 sa mohli deti oboznámiť so základmi paličkovania. Stačilo prísť do CVČ a mohli si vyskúšať, ako sa navíjajú nite
na paličky, ako sa robia pletence a ako sa robí plátenko. Tie šikovnejšie si vyskúšali už aj polpár. Zúčastnilo sa 7 dievčat. Najmladšia mala 3,5 roka, najstaršia 11 rokov. Veríme, že raz nám z nich vyrastú zručné čipkárky. Rodičia boli potešení, že ich ratolesti mali počas dvoch dní zmysluplnú prázdninovú náplň.
Kurz liptovskej čipky

Nevľúdne piatkové popoludnie a soboňajšie predpoludnie 13. a 14. februára sme venovali hlbšiemu poznaniu ďalšieho z klenotov slovenskej čipky. Zvláštnosti liptovskej čipky nám prišla ochotne vysvetliť a ukázať pani Jarmila Rybánska
z Bratislavy.
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Bratislava – Devínska Nová Ves

Na návšteve výstavy „ Paličkami a valcom k čipke“ dňa 27. januára sme obdivovali krásu lepoglavskej čipky.


Novoročné stretnutie 2009

Hodnotíme uplynulý rok, plánujeme nastávajúci...